Navigace: Sociologie > Korespondence

Korespondence

Jiří Rusnok

 

Předseda vlády České republiky

 

v Praze dne 22. října 2013

Čj. 13321/2013-OSV

 

Vážený pane inženýre,

 

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za zaslání obsáhlých materiálů týkajících se důchodové problematiky.

Jsem velmi rád, že se tato debata stává věcí nejen odborníků, ale i širší laické veřejnosti. Nicméně podle mých informací vedete poměrně intenzivní diskusi např. s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde jsou Vše návrhy známy.

Věřím vážený pane inženýre, že právě Ministerstvo práce a sociálních věcí a její odborný apatát je vhodnou cílovou institucí která je schopná seriózně a objektivně posoudit Vaše návrhy a relevantně reagovat, pokud se tak již nestalo.

 

S úctou

                                                                                              J. Rusnok v.r.

 

Vážený pan

Ing. Ivo Patta

Na Šafránce 11

10100 Praha 10

 

Ing. Ivo Patta, Na Šafránce 11, 101 00 Praha 10, e-mail: ivopatta@seznam.cz, mobil: 605 984 677, http://sociologie.netstranky.cz

 

 

         V Praze dne 29. října 2013

         

Věc: Odpověď na dopis čj. 13321/2013-OSV ze dne 22. října 2013

 

 

 

Vážený pane předsedo vlády.

 

 

Děkuji za odpověď. Mohu Vás ujistit, že z ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením pana ministra F. Koníčka mi nepřišlo do dnešního dne nic. Proto Vám děkuji za upozornění, že na MPSV se manipuluje s mými materiály za mými zády. Mohu proto jen konstatovat, že jedno z ministerstev pod Vaší pravomocí jedná bez ohledu na moje občanské právo dialogu při projednávání mých reformních návrhů. Dokonce mohu vyslovit domněnku, že jde současně o porušování mých autorských práv.

 

Vyslovuji Vám obdiv, s ohledem na skutečnost, že mluvíte nepokrytě o laické veřejnosti. Taková sebekritika je jak známo velmi zdravá, zvláště když vychází, jako ve Vašem případě z faktů. Vaše jméno figuruje v rámci NERV pod materiálem publikovaném v HN dne 14. 3. 2011 "Důchodová reforma očima NERV-u". Zde jako jeden z autorů materiálu uvádíte, cituji: „Zlepšeme vztah mezi tím, co člověk celoživotně do povinného důchodového systému zaplatí a co ze systému celoživotně získá". Konec citátu. 

 

Uvedený citát dokladuje Vaše přesvědčení, že Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), je banka disponující cca 7 biliony korun, tj. 7 000 000 000 000,- Kč vkladů. To je aktuální odhadovaná částka, potřebná na dožití těch, kdo odvádějí státu sociální pojištění. Společně s dalšími autory citovaného výroku jste se ocitl mimo realitu, přesněji v informační smyčce, dané nepravdivým názvem zákona č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění (správně O důchodové dani).

Realita je zcela jiná, než si představují jmenovaní ekonomové z Národní ekonomické rady vlády včetně Vás, pane premiére.  Důchodové účty u ČSSZ jsou virtuální, tj. suma odvodů sociálního pojištění je zaznamenána za účelem výpočtu výše důchodu. Vybrané peníze jdou přímo důchodcům. Jinak řečeno, pokud dnes zastavíme výběr sociálního pojištění, tak zítra nevyplatíme současným důchodcům ani jednu korunu. Proto přímá spojitost mezi tím, co člověk celoživotně do povinného důchodového systému zaplatí v penězích a co ze systému jako starobní důchodce získá, je veškerá žádná!

Skutečná spojitost mezi tím, co člověk celoživotně do I. důchodového pilíře zaplatí a co z něj ve stáří získá, je v investicích do výchovy dítěte, tj. člověka mezi narozením a pubertou. Dítěte, které v dospělosti ze svého odvodu sociálního pojištění financuje přímo důchody seniorů. Dovolím si zde presentovat skutečné investice do I. důchodového pilíře v následující tabulce a k tomu v poznámkách uvedu průměrný zisk z I. důchodového pilíře, včetně de facto, bohužel nikoliv de jure, zisku neoprávněného. Neoprávněný zisk z I. důchodového pilíře odpovídá Vašim černým pasažérům v důchodovém systému. Pasažérům, kteří jsou ve skutečnosti tmavošedí, protože také přispívají ze svých daní na výchovu dětí těch druhých, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky. 

Tabulka: Investice jednotlivých skupin občanů do I. důchodového pilíře. Výše investice do výchovy dětí, v rodině s příjmem na úrovni mediánu a 1 - 3 dětmi, je 80 000,-Kč ročně na jedno dítě po dobu nejméně 18 let, tj. do plnoletosti dítěte (data ČSÚ).  

 

Podle počtu vychovaných dětí

 dvě děti

tři děti

čtyři a více dětí

jedno dítě

bezdětní

Výše investic do I. důchodového pilíře

2 880 000 Kč

4 320 000 Kč

více než 5 760 000  Kč

1 440 000 Kč

400 000 Kč*/

  

*/ Vklady bezdětných do I. důchodového pilíře pocházejí z odvedených daní částečně použitých na výchovu a vzdělání dětí těch druhých. 

Poznámky k tabulce:

Pozn. č. 1: Precizně vyjádřeno ekonomickou terminologií: Starobní důchody vyplácené z průběžně (mezigeneračně) financovaného I. důchodového pilíře jsou dividendami z investic do výchovy dětí. ČSSZ proto není banka, jak v citovaném materiálu NERV tvrdíte. ČSSZ je clearingové centrum.

Pozn. č. 2: Vzhledem k aktuálnímu věku dožití, získá důchodce v průměru 2 000 000,- Kč z I. důchodového pilíře. To znamená, že bezdětný důchodce vyčerpá v průměru o 1 milion 600 tisíc korun více (2 000 000 – 400 000 = 1 600 000), než do I. důchodového pilíře uložil. Aktuálně je I. důchodový pilíř tunelován bezdětnými a rodiči jednoho dítěte (5 % + /15 % : 2/), částkou 37,5 miliardy korun ročně.

Pozn. č. 3: sociálně vyloučené rodiny (a nejsou to výlučně rodiny Romů), ve kterých rodiče nepracují, sem nepatří. Výchovu dětí v těchto rodinách financuje stát přerozdělováním části odvodů vybraných na sociální pojištění. Rodiče sami nesplňují podmínku pracovat pro stát viditelným způsobem (odvod pojistného a daní), po dobu nejméně 25 let, výhledově 35 let. 

 

Od roku 2006 jsem pátral po příčině toho, proč jsou pro ekonomy viditelní až puberťáci, tj. studenti s knížkami resp. Kindly v rukou a to stále ještě jen napolovic, protože ani v postpubertálním věku dítěte ekonomové nejsou schopni vnímat finanční situaci rodin pracujících rodičů s dorůstajícími dětmi. Odpověď jsem nalezl ve studii pana profesora L. Mlčocha, Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot (vydal Národohospodářský ústav Josefa Hlávky v dubnu 2013). Zásadním problémem ekonomů je, že ekonomie se v samých počátcích svého rozvoje zcela odtrhla od rodiny. Ekonomové se na vysoké škole ekonomické nenaučí nic o ekonomice rodin. Ekonomové nemají žádné vědomosti o skutečných peněžních tocích v průběžně financovaných systémech sociálního státu.

Proto tvrdím spolu s P. Hamplem: Zakažme ekonomům mluvit do penzijní reformy. Článek je dostupný na adrese: http://hampl.blog.ihned.cz/c1-51087050-zakazme-ekonomum-mluvit-do-penzijni-reformy

Pane premiére, zapomněl jste zcela na svoji přednášku z roku 2004 a na principy správného provedení důchodové reformy ve smyslu myšlenek J. Hyzla, které jste ve své přednášce „Udržitelný penzijní systém. Inovativní přístup“, použil. Dokázal jste to při práci na důchodové reformě jako člen NERV. Ani se tomu příliš nedivím, protože jako president Asociace penzijních fondů jste musel řadu let propagovat myšlenky, které tomu, co jste řekl ve vzpomínané přednášce, zcela odporovaly. Je to přesně efekt na principu: Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Vy sám jste příkladem tragické skutečnosti, že uvedený princip platí i na šiřitele nesprávných informací.

Protože znám příčinu Vašich neznalostí jako ekonoma (Mlčoch 2013), chápu Vaše profesionální selhání ve věci průběžně financovaných systémů sociálního státu.  Proto Vás nijak nezatracuji, jen bych si dovolil poznamenat, že skutečně dobře prožitý život chce od dobrého člověka více pokory, například ve smyslu vědomí vlastních nedostatků a proto potřebě naslouchat druhým.

 

S povinnou úctou Váš

                                                                                                                      Ivo Patta  

                                                                                                                                                                                                     

 

Vážený pan

 

Ing. Jiří  R U S N O K

 

předseda vlády ČR


Praha

 

 
© sociologie.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma